Hymn o miłości, jako definicja miłości doskonałej. Jakie czytania na ślub wybrać?

Autor artykułu: Karolina Matlęga
Ostatnia aktualizacja 11.08.2022

Hymn o miłości, jako definicja miłości doskonałej. Jakie czytania na ślub wybrać?
„Hymn o miłości” jest najprawdopodobniej jednym z najbardziej znanych tekstów na świecie, a już z pewnością najpopularniejszym fragmentem Pisma Świętego. Towarzyszył wielu Młodym Parom podczas zawarcia sakramentu małżeństwa. Chociażby dlatego każdy z nas słyszał go w życiu choć raz. Zanim jednak zdecydujemy się na to, aby to właśnie te słowa towarzyszyły nam do końca życia, warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Sprawdź, gdzie oprócz oprawy uroczystości wykorzystasz hymn o miłości.

Hymn o miłości

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

2 Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.

a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.

4 Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

5 nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

7 Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

8 Miłość nigdy nie ustaje,

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,

albo jak dar języków, który zniknie,

lub jak wiedza, której zabraknie.

9 Po części bowiem tylko poznajemy,

po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,

zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,

mówiłem jak dziecko,

czułem jak dziecko,

myślałem jak dziecko.

Kiedy zaś stałem się mężem,

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:

Teraz poznaję po części,

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:

z nich zaś największa jest miłość. “

1 Kor 13, 1-13

„Hymn o miłości” interpretacja - o czym mowa w Liście do Koryntian?

Święty Paweł na początku swojego listu opisuje i analizuje pojęcie miłości doskonałej. Ukazuje prawdę obecną nie tylko w Chrześcijaństwie, ale otaczającym nas świecie. Prawdę o tym, że człowiek sam w sobie jest niczym, jeśli nie doświadcza miłości i jeśli miłości nie okazuje. W dalszej części przypisuje on miłości, szereg wartościowych, fundamentalnych cech.

Dlaczego to czytanie na ślub jest tak popularne?

Hymn o miłości, nazywany również Pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu”, przedstawia uniwersalną prawdę na temat pojęcia miłości. Narzeczeni, wpatrzeni w siebie, jak w obrazek wierzą, że ich miłość jest właśnie taka, o jakiej możemy przeczytać w biblii, lub że małżeństwo taką ją uczyni - ufną, oddaną, doskonałą… Tą, która wszystko przetrzyma”.  To właśnie dzięki tym czynnikom, Hymn o miłości” stał się swoistą definicją miłości doskonałej.


Gdzie jeszcze wykorzystać Hymn o miłości” przy organizacji wesela?

Wartość słów, jakie czytamy w Hymnie o miłości”, czyni go absolutnie wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju. Jednocześnie jednak tekst ten jest jak najbardziej uniwersalny, ponieważ odnosi się do miłości jako pojęcia ogólnego, a zatem nie tylko do miłości małżeńskiej, czy miłości Boga do człowieka, ale również do miłości w rodzinie, a także miłości rozumianej, jako ogólne czynienie dobra i szacunek do drugiego człowieka. Takie połączenie sprawia, że narzeczeni znajdują wiele zastosowań dla tej najpopularniejszej na świecie definicji miłości.

Hymn o miłości” na zaproszeniach ślubnych

Jednym z nich jest wykorzystanie owego fragmentu na zaproszeniach ślubnych. Zamawiając zaproszenia składane na pół, najczęściej od wewnątrz po lewej stronie umieszcza się zabawny wierszyk lub inspirujący, ważny dla Młodej Pary cytat. Dlaczego więc nie zdecydować się właśnie na Hymn o miłości”? To popularny trend, który możesz wykorzystać także Ty.

Hymn o miłości” w dekoracji sali

Możemy również wykorzystać wspomniany biblijny tekst w dekoracji sali weselnej. Ciekawe może okazać się umieszczenie go w przestrzeni znajdującej się za stolikiem Młodej Pary, na przykład w postaci pisanych ozdobną czcionką, siglów z Pisma Świętego. 

Jeszcze więcej możliwości, żeby wykorzystać list do koryntian 

Podsumowując, Hymn o miłości” w kontekście naszego wesela, możemy wykorzystać absolutnie wszędzie. Dobrym pomysłem może okazać się także umieszczenie go przy księdze gości, na pudełkach z weselnym ciastem, czy na podarunkach przeznaczonych dla uczestników wesela.


Inne popularne czytania ślubne Nowego Testamentu

„Droga małżonków do świętości” Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Kol 3, 12-17

Pozostałe czytania ślubne (pierwsze czytanie)

 • “Pieśń nad Pieśniami” Pnp 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a
 • “Przymierze” Jer 31,31-32a. 33-34a
 • “Dobra żona” Syr 26, 1-4. 13-16
 • “Rebeka” Rdz 24, 48-51. 58-68
 • “Stworzenie kobiety” Rdz 2, 18-24
 • “Tobiasz” Tb 7.9c-10 
 • “Modlitwa Tobiasza i Sary” Tb 8, 5-10
 • “Małżeństwo Izaaka i Rebeki” Rdz 24,48-51.58-67
 • (W okresie wielkanocnym) “Gody Baranka” Ap 19, 15-9a


Popularne czytania ślubne Starego Testamentu

„Stworzenie mężczyzny i niewiasty”

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,

na obraz Boży go stworzył:

stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi”.

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Pozostałe czytania ślubne (drugie czytanie)

 • „Bóg nas umiłował” 1J 4, 7-12
 • Miłość Boża” Rz 8 31B-35. 37-39
 • Życie chrześcijanina” Rz 12, 1-2. 9-18
 • Ciało człowieka” 1 Kor 6, 13C-15a. 17-20
 • „Droga małżonków do świętości” Kol 3. 12-17
 • Miłość małżeńska” Ef 5, 2a. 21-33
 • Nauki do żony i męża” 1P 3, 1-9
 • Życie według przykazań” 1 J 3, 18-24

Rdz 1, 26-28.32

Ustanowienie małżeństwa - znaczący psalm na ślub

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Rdz 2,18-24

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Więcej polecanych artykułów

Druhny ślubne - ich przywileje i obowiązki ślubne

Druhny ślubne - ich przywileje i obowiązki ślubne

Zastanawiasz się, po co wyznacza się druhny ślubne? 💁‍♀️ ...

Przeczytaj całość
Nauki przedmałżeńskie - wskazówka na przyszłość, czy strata czasu?

Nauki przedmałżeńskie - wskazówka na przyszłość, czy strata czasu?

Decydując się na ślub kościelny niezbędny jest kurs przed...

Przeczytaj całość